2011. szeptember 23., péntek

...ó és he...es ...áték

(Töltse ki értelemszerűen az alábbi szöveget! Csak "j" vagy "jj" hangokat jelölő betűk, betűkapcsolatok hiányoznak (j, ly, y, jj, lj, llj, lyj). Ha írásban jelöletlen "j" hanghoz ér, üres karika áthúzásával jelezze!)

HA...NALTÁ...BAN

Végre felébredt! Mit is álmodott? Cobo...prémben korcso...ázott o...kor-o...kor tala...t érve: szenvedé...es táncolás volt. Minden korosztá... apra...a-nagyja ott téve...gett. Kevé... sirá...ok a ha...ó fölött le...tenek, ba...nok...elöltek mindnyá...an. A fo...am partján Hemingwa... ül, kóvá...gó halászt talál. A ...uhot má...méte... fertőzi, kevés már a furu...aszó, a fe...sze a fagyökéren, ibo...a a pocso...ában, arca o...an, mint a fo...óba e...tett s ottfele...tett rózsa. Se ele...e se vége. Hi...ába csörgött a vekker.
Még most is sa...gott a fe...e búb...a. Egész teste sú...os párná...ának és ká...hameleg dunyhá...ának a fog...a. De va...on mi...ért nem tud kibú...ni i...enkor az ágyából? Ezt minden reggel az é...szaka rövidségére fog...a. Nyá...asan rámoso...og az ablakból a napsütötte ...anuári ...égpáncél kristá...osan csillogó tete...én a ...ókedvűen táncoló var...ú. E...nye! Könnyű a nyava...ásnak! Nem kell komo... munkába si...etni...e!
Fo...on hát a fürdővíz, forr...on a te...alé, á...on elő a va...as zsem...e! Vagy inkább zabpehe... te...el és di...óval kevert de...óval? Igénybe vehetne bo...szolgálatot, alkalmazhatna egy laká...t, de ...ól tudja, az megbo...gatná a pénztárcá...át, mert mindennek ára van, o...an nincs, hogy dí...talan, s a hi...ányzó összeg mé...ebb ba...t okozna.
Csigo...át kímélő, fo...amatos, veszé...telen és zöre...mentes he...zetváltoztatás. Elfo...tott ...a....szó, re...tett if...onti frissesség. Kinyílt az a...tó, előtted a pá...a, indu... meg ra...ta!
- Mi...en is ma a szél...árás? - sóha...tott fel tudva s ráébredve, elkezdődött egy ú... nap!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése