2011. december 29., csütörtök

fElvetettség érzés

Készrevétlen felségájulás

Morgológiai elv

Félresértés

Sportkép

Futó grácia

Ánusz-arcú Bé-mondó

Kedves balgatóság, belet harangoznak!

Mázmérő

Arc nélküli ragyogás

Egyetemi Crampus

A szakirtó minisziszter

Mézkijárat

Fostanság rászaruló Farizóna

Róma koma nyoma

Foszd meg és furakodj!

Eviolenciós jelelmélet

Agyon bírlak

2011. december 1., csütörtök

Pultrajelenség

Önmegnyalósítási kényszer

Gyászszivárgás

Kórnyezet

Röhögéscsillapító

Harculcsapás

Téli kegyianyag

COld spice dejo

Birizgalom

SzerkEszti: TerpEszti

A jókémű furafi

Mindent trendben talál.

Büzlet

Foszd meg és furakodj!

Mázasodás

Begyasszony és Kőlegény

2011. november 20., vasárnap

Észkijárat

Felelőtlen boldogság

Sérvelő

Vezet, vezet... megvezet.

Alváskárosult

Dúlt, dúlt... befordult

Lóvá írták

Méregképes panaszolvencia

Intim kappan

Nem egy vészlény...

Urak

Architektúra
Diktatúra
Fogyókúra
Karikatúra
Kultúra
Manufaktúra
Pacientúra
Partitúra
Prefektúra
Procedúra
Receptúra
Tinktúra

Garázsige

Körben X

Lexbomba

Szapora törvényi kényállás

Tálcázás

Jóvá tett lovagok

Bilibogyó

Propaganda-hanta

2011. október 13., csütörtök

2011. szeptember 23., péntek

...ó és he...es ...áték

(Töltse ki értelemszerűen az alábbi szöveget! Csak "j" vagy "jj" hangokat jelölő betűk, betűkapcsolatok hiányoznak (j, ly, y, jj, lj, llj, lyj). Ha írásban jelöletlen "j" hanghoz ér, üres karika áthúzásával jelezze!)

HA...NALTÁ...BAN

Végre felébredt! Mit is álmodott? Cobo...prémben korcso...ázott o...kor-o...kor tala...t érve: szenvedé...es táncolás volt. Minden korosztá... apra...a-nagyja ott téve...gett. Kevé... sirá...ok a ha...ó fölött le...tenek, ba...nok...elöltek mindnyá...an. A fo...am partján Hemingwa... ül, kóvá...gó halászt talál. A ...uhot má...méte... fertőzi, kevés már a furu...aszó, a fe...sze a fagyökéren, ibo...a a pocso...ában, arca o...an, mint a fo...óba e...tett s ottfele...tett rózsa. Se ele...e se vége. Hi...ába csörgött a vekker.
Még most is sa...gott a fe...e búb...a. Egész teste sú...os párná...ának és ká...hameleg dunyhá...ának a fog...a. De va...on mi...ért nem tud kibú...ni i...enkor az ágyából? Ezt minden reggel az é...szaka rövidségére fog...a. Nyá...asan rámoso...og az ablakból a napsütötte ...anuári ...égpáncél kristá...osan csillogó tete...én a ...ókedvűen táncoló var...ú. E...nye! Könnyű a nyava...ásnak! Nem kell komo... munkába si...etni...e!
Fo...on hát a fürdővíz, forr...on a te...alé, á...on elő a va...as zsem...e! Vagy inkább zabpehe... te...el és di...óval kevert de...óval? Igénybe vehetne bo...szolgálatot, alkalmazhatna egy laká...t, de ...ól tudja, az megbo...gatná a pénztárcá...át, mert mindennek ára van, o...an nincs, hogy dí...talan, s a hi...ányzó összeg mé...ebb ba...t okozna.
Csigo...át kímélő, fo...amatos, veszé...telen és zöre...mentes he...zetváltoztatás. Elfo...tott ...a....szó, re...tett if...onti frissesség. Kinyílt az a...tó, előtted a pá...a, indu... meg ra...ta!
- Mi...en is ma a szél...árás? - sóha...tott fel tudva s ráébredve, elkezdődött egy ú... nap!

Mosolygép

Csiszolhatatlan gyémánt

Kannibálozó vérúr!

Van valami kipuffogásod ellenem?

2011. szeptember 18., vasárnap

2011. szeptember 3., szombat

Dumába lőttek

Fázom várom vágyom károm párom látom
Égek régen kérem végem létem nézem
Lihegek hihetek ki vele kihever siheder kikelet
Ember temet lehet sebem szeret veled
Kóbor hóbort fogoly golyó sorok folyó

2011. szeptember 1., csütörtök

2011. augusztus 31., szerda

2011. augusztus 28., vasárnap

2011. augusztus 26., péntek

2011. augusztus 24., szerda

2011. augusztus 22., hétfő

Rémfaragó

Idegen szavakat motyogok
Hidegen hagynak, gondok
Minden szerepem ronda
Itten levetem nyomba'

2011. augusztus 21., vasárnap

Kárfolyam

Sokmindent azért utál
Mert csinálni muszáj
Ezért áll gyakran bután
Utált munkája után

2011. augusztus 16., kedd

Névvesztesek

Haj Dani
May Dani
Nyelv Elek
Bél Flóra
Deci Bella
Ebéd Elek
Szem Eszter
Kapd Bea
Peresf Elek
Ügyet Lenke
Vaka Rózika
Szuic Ida
Winch Eszter
Teszt Elek
Mac Era
Utó Pista
Heu Réka
Para Zita
Kalim Pál
Társa Dalma

2011. augusztus 15., hétfő

2011. május 4., szerda

2011. április 28., csütörtök

2011. április 18., hétfő

2011. március 24., csütörtök

Így sírtok ti...

Elsírás
Gyorssírás
Helyessírás
Hivatalos sirat
Sírásbeliség
Síráshiba
Síráskép
Sírásmagyarázat
Sírásminta
Sírásmód
Sírásmű(vészet)
Sírásos emlék
Síráspróba
Sírástudó
Sírásszakértő
Sírott szöveg
Titkossírás
Történelemsírás
Tükörsírás
Üzenetsírás

2011. március 22., kedd

2011. március 21., hétfő

2011. március 19., szombat

Ha...

...alszol akkor
minden klappol
álmodsz ébrent
ábrándos édent

...fenn vagy
lenn vagy
alvajáróvá
tesz a valóság

2011. március 13., vasárnap

Evéshibások 3.

Bulimarexiások nótája

Bűntudat gyötör miattad,
ezért - mit lehetett - kiadtam.
Egyik lukon bemegy, ugyanazon kijön,
nincs ennél nehezebb, tarthatatlan öröm.

Kéjes mámor - kétes köpet.
Titkos hiba - gyilkos baj.

2011. március 12., szombat

Evéshibások 2.

Bulimiások éneke

Magamba teszlek, drága szénhidrát
és édesen eszlek, kedves libamáj.
Csodás élelmiszerek, duzzadt kalóriák,
bennetek lelem minden gyönyöröm,

falott örömöm.

2011. március 11., péntek

Evéshibások 1.

 Anorexiások dala

Éhezel, denem vétkezel.
Kínos, demég bírod.
Étek? Mostmár vétek.
Elég egyfalat beléd.

2011. március 8., kedd