2011. szeptember 23., péntek

...ó és he...es ...áték

(Töltse ki értelemszerűen az alábbi szöveget! Csak "j" vagy "jj" hangokat jelölő betűk, betűkapcsolatok hiányoznak (j, ly, y, jj, lj, llj, lyj). Ha írásban jelöletlen "j" hanghoz ér, üres karika áthúzásával jelezze!)

HA...NALTÁ...BAN

Végre felébredt! Mit is álmodott? Cobo...prémben korcso...ázott o...kor-o...kor tala...t érve: szenvedé...es táncolás volt. Minden korosztá... apra...a-nagyja ott téve...gett. Kevé... sirá...ok a ha...ó fölött le...tenek, ba...nok...elöltek mindnyá...an. A fo...am partján Hemingwa... ül, kóvá...gó halászt talál. A ...uhot má...méte... fertőzi, kevés már a furu...aszó, a fe...sze a fagyökéren, ibo...a a pocso...ában, arca o...an, mint a fo...óba e...tett s ottfele...tett rózsa. Se ele...e se vége. Hi...ába csörgött a vekker.
Még most is sa...gott a fe...e búb...a. Egész teste sú...os párná...ának és ká...hameleg dunyhá...ának a fog...a. De va...on mi...ért nem tud kibú...ni i...enkor az ágyából? Ezt minden reggel az é...szaka rövidségére fog...a. Nyá...asan rámoso...og az ablakból a napsütötte ...anuári ...égpáncél kristá...osan csillogó tete...én a ...ókedvűen táncoló var...ú. E...nye! Könnyű a nyava...ásnak! Nem kell komo... munkába si...etni...e!
Fo...on hát a fürdővíz, forr...on a te...alé, á...on elő a va...as zsem...e! Vagy inkább zabpehe... te...el és di...óval kevert de...óval? Igénybe vehetne bo...szolgálatot, alkalmazhatna egy laká...t, de ...ól tudja, az megbo...gatná a pénztárcá...át, mert mindennek ára van, o...an nincs, hogy dí...talan, s a hi...ányzó összeg mé...ebb ba...t okozna.
Csigo...át kímélő, fo...amatos, veszé...telen és zöre...mentes he...zetváltoztatás. Elfo...tott ...a....szó, re...tett if...onti frissesség. Kinyílt az a...tó, előtted a pá...a, indu... meg ra...ta!
- Mi...en is ma a szél...árás? - sóha...tott fel tudva s ráébredve, elkezdődött egy ú... nap!

Mosolygép

Csiszolhatatlan gyémánt

Kannibálozó vérúr!

Van valami kipuffogásod ellenem?

2011. szeptember 18., vasárnap

2011. szeptember 3., szombat

Dumába lőttek

Fázom várom vágyom károm párom látom
Égek régen kérem végem létem nézem
Lihegek hihetek ki vele kihever siheder kikelet
Ember temet lehet sebem szeret veled
Kóbor hóbort fogoly golyó sorok folyó

2011. szeptember 1., csütörtök